MIKROSATELITY – MAŁE MARKERY GENETYCZNE O WIELKIM ZNACZENIU
P.Tomczyk, Mikrosatelity, 171-175

Słowa kluczowe

Mikrosatelity
DNA
mutacje
markery genetyczne
genom
choroby genetyczne
genetyka

Abstrakt

Mikrosatelity są odcinkami niekodującego DNA, z tego względu pojawiające się w nich mutacje zwykle (ale nie zawsze) nie powodują zmian u organizmu żywego i nie są one naprawiane. Dlatego tempo mutacji mikrosatelitów jest bardzo wysokie i praktycznie każdy organizm ma unikalną ich kombinację – dzięki temu mogą być wykorzystywane jako markery genetyczne w wielu dziedzinach: do badań nad genomem i wykrywania chorób genetycznych, do ustalania ojcostwa, w kryminalistyce, kontroli rodowodów rasowych zwierząt, w badaniach genetyki populacji i rekonstrukcji jej niedalekiej przeszłości.

P.Tomczyk, Mikrosatelity, 171-175