CZĘŚCIOWY ALBINIZM CZY WYJĄTKOWO JASNO UBARWIONY OSOBNIK ROPUCHY SZAREJ BUFO BUFO W POZNANIU?
M. Kaczmarski, Czesciowy albinizm Bufo bufo, 196-198

Słowa kluczowe

anomalie barwne
płazy

Abstrakt

O ile zaburzenia w rozwoju kończyn czy przypadki deformacji ciała płazów analizowane są obszernie w literaturze herpetologicznej [3, 20] to anomalie barwne często są bagatelizowane i pomijane lub stanowią materiał opisywane w formie uproszczonych notatek lub wzmianek w książkach [1, 3, 10, 13, 16, 19]. Nieliczne prace podejmują temat anomalii barwnych w sposób bardziej przeglądowy [6, 7, 8]. Niestety mało doniesień dotyczy przypadków obserwowanych w Polsce [9, 10, 12, 17]. Jednocześnie obecnie podkreśla się wagę dobrze opisanych przypadków zawierających m.in. częstotliwość opisanych anomalii w populacji, a także konieczność stworzenia globalnej bazy danych [5, 7].

M. Kaczmarski, Czesciowy albinizm Bufo bufo, 196-198