BOCIAN JAK AUTOSTOPOWICZ...
M. Olszowska, Bocian, 198

Słowa kluczowe

bocian biały
Ciconia ciconia

Abstrakt

Bociany białe (Ciconia ciconia) zasiedlały tereny w pobliżu człowieka już od XV wieku. Ptaki są związane z krajobrazem otwartym i ekstensywnym rolnictwem. Brodzą po podmokłych zabagnionych terenach sąsiadujących z jeziorami i stawami, poszukują pokarmu na pastwiskach, chodzą też za pracującym rolnikiem. Wbrew obiegowym opiniom bocian wcale nie jest zaciętym eksterminatorem żab.

M. Olszowska, Bocian, 198