Życie w głębi mórz
Wszechswiat przed 100 laty, Życie w głębi mórz, 199-205

Słowa kluczowe

morza
głębiny
życie
Talizman

Abstrakt

Bogate plony, zebrane przez wyprawę odbytą, na parostatku Talizmanie (zob. Wszechświat z roku 1884, str. 110, 161, 181, 203 i 215), liczą bardzo wiele zwierząt osobliwych i zupełnie nowych, złowionych na znacznych głębokościach oceanu Atlantyckiego. Do najbardziej interesujących mieszkańców głębin oceanu należą z kręgowych zwierząt ryby, które odznaczają się nietylko szczególną budową, ale także i odrębnemi obyczajami. W morzu Sargasowem podczas podróży  Talizmana, złowioną została bardzo dziwna ryba Antennarius marmoratus (Bl. Sch.), która przebywa wyłącznie pomiędzy wodorostami pływającemi na powierzchni oceanu, t.zw. gronorostami (Sargassum), czyli winogronami równikowemi — jak je nazywają majtkowie.

Wszechswiat przed 100 laty, Życie w głębi mórz, 199-205