WIOSNA W MIEJSKIM PARKU
M. Olszowska, Wiosna w miejskim parku

Słowa kluczowe

park miejski
ekologoia

Abstrakt

Miejski park jest zorganizowaną zieloną przestrzenią w zurbanizowanym krajobrazie. Pełni różne funkcje: wypoczynkowe, rekreacyjne, sportowe i kulturalne. W obrębie parku znajdują się ścieżki spacerowe, rowerowe, ławki, place zabaw, fontanny, altany, pergole, amfiteatr,
a nawet staw. W parkach sadzi się wiele drzew i krzewów rodzimych gatunków, ale też atrakcyjnych gatunków introdukowanych. Miejski park jest oazą natury, chętnie odwiedzaną przez mieszkańców i turystów.

M. Olszowska, Wiosna w miejskim parku