ATRAKCJE GEOTURYSTYCZNE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AZERBEJDŻANU
J.Kidawa, T.Molenda, P.Nejfeld, Atrakcje geoturystyczne Pn-Wsch Azerbejdzanu, 104-110

Słowa kluczowe

Azerbejdżan
geologia
krajobraz reliktowy
geoturystyka

Abstrakt

Azerbejdżan jest krajem o wielkiej różnorodności przyrodniczej i, co za tym idzie, dużym potencjale turystycznym. Dziedzictwo geologiczne kraju tworzą reliktowe krajobrazy, które nadal można zaliczyć do naturalnych lub quasi-naturalnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku obiektów geoturystycznych, które zostały zidentyfikowane w północno-wschodnim Azerbejdżanie. Są one głównie związane ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego.

J.Kidawa, T.Molenda, P.Nejfeld, Atrakcje geoturystyczne Pn-Wsch Azerbejdzanu, 104-110