PEŁZACZ LEŚNY BUDUJE GNIAZDO
M.Olszowska, Pelzacz lesny, 120-121

Słowa kluczowe

Pełzacz leśny
Certhia familiaris

Abstrakt

Pełzacz leśny (Certhia familiaris) to ładnie upierzony niewielki ptak (ok. 12 cm długości) z rodziny pełzaczy, którego możemy zobaczyć przez cały rok. Zasiedla głównie lasy, ale też parki, w których występują drzewa iglaste.

M.Olszowska, Pelzacz lesny, 120-121