PRÓBKOWANIE OSZCZĘDNE W OBRAZOWANIU METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Bogusz, Pieciak, Probkowanie oszczedne...

Słowa kluczowe

przetwarzanie sygnałów cyfrowych
próbkowanie oszczędne
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
obrazowanie tensora dyfuzji
rekonstrukcja obrazów

Abstrakt

Próbkowanie oszczędne jest nowym paradygmatem teoretycznym, który rewolucjonizuje dziedzinę przetwarzania sygnałów, w szczególności w kontekście medycznych oraz innych wszechobecnych technicznych systemów w obecnym świecie cyfrowym. Metodologia
próbkowania oszczędnego wykorzystuje własności rzadkości oraz niskiej koherencji danych oraz umożliwia rekonstrukcję sygnałów z danych próbkowanych nierównomiernie i przy uwzględnieniu znacznie mniejszej ilości próbek niż wymaga to tradycyjne twierdzenie Nyquista-Shannona o próbkowaniu. W niniejszej pracy zaprezentowano krótkie wprowadzenie do metody próbkowania oszczędnego w przystępnej formie oraz przedstawiono wykorzystanie tej techniki w obrazowaniu dyfuzji mózgu metodą rezonansu magnetycznego. Uzyskane rezultaty wskazują, iż technika próbkowania oszczędnego może zostać użyta do rekonstrukcji miar ilościowych w obrazowaniu tensora dyfuzji, takich jak anizotropia frakcjonalna czy średnia dyfuzyjność.

Bogusz, Pieciak, Probkowanie oszczedne...