CIEKAWSZE GATUNKI OWADÓW Z OKOLIC DĘBICY NA PODKARPACIU
A.Trzeciak, Andrzej Trzeciak, Gatunki owadow z okolicy Debicy, 121-124

Słowa kluczowe

owady
Podkarpacie
Dębica
Euplagia quadripunctaria Poda
Cucujus cinnaberinus Scopoli
Carabus variolosus Fabicius
Osmoderma barnabita Motschulsky
Lycaena dispar

Abstrakt

Dzięki uprzejmości Redakcji Wszechświata miałem przyjemność zaprezentować po kilka ciekawszych gatunków roślin i grzybów. Przyszedł czas na owady, grupę bardzo liczną i ciekawą. Okolice Dębicy to duża populacja motyli krosopani hera – Euplagia quadripunctaria Poda, 1761, chrząszczy – zgniotka cynobrowego – Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763, biegacza urozmaiconego – Carabus variolosus Fabicius, 1787 i wreszcie pachnicy – Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845, czy też motyli czerwończyka nieprka – Lycaena dispar (Haworth, 1802), czyli gatunków owadów z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej UE.

A.Trzeciak, Andrzej Trzeciak, Gatunki owadow z okolicy Debicy, 121-124