RZADKO SPOTYKANA FORMA BARWNA GRZEBIUSZKI ZIEMNEJ PELOBATES FUSCUS (LAURENTI, 1768)
Piotr Kazimirski, A.Sommer, Grzebiuszka ziemna, 124-125

Słowa kluczowe

ubarwienie
termoregulacja ciała zmiennocieplnych
płazy

Abstrakt

Ubarwienie gra istotną rolę w wielu aspektach życia zwierząt [2, 4]. Może ono zwiększać bądź zmniejszać szansę na przeżycie [3, 4] w przypadku zwierząt zmiennocieplnych oddziaływać na aspekty związane z termoregulacją ciała [11]. Płazy Amphibia, które są zwierzętami zmiennocieplnymi, charakteryzują się ogromną paletą barw, nawet w przypadku osobników tego samego gatunku [8]. Wykorzystując cechy plamistości jesteśmy w stanie rozpoznać konkretnego osobnika [10].

Piotr Kazimirski, A.Sommer, Grzebiuszka ziemna, 124-125