Wszechswiat-przed-100-laty, PIASKI LOTNE JAKO CZYNNIK GIEOLOGICZNY
Wszechswiat-przed-100-laty, 126-134

Słowa kluczowe

Siemiradzki
piaski lotne

Abstrakt

Każdemu jest znaną, chociażby w głównych zarysach, rola lotnych piasków w diunach, posuwających się nieustannie w kształcie wydm jałowych od morskich wybrzeży w głąb lądów — ciekawych odsyłamy po szczegóły do zajmującej pracy p. Kozłówskiego umieszczonej w IV tomie Pamiętnika Fizyjograficznego. Niewielu natomiast czytelnikom naszym zapewne jest wiadomo, że oprócz powolnego posuwania się naprzód piaski lotne zwłaszcza na pustyniach bezwodnych bardzo ważnym sa, jeszcze czynnikiem mechanicznym, rzeźbiąc i szlifując skały niegorzej od lodników i najbystrzejszych potoków górskich. Fakt jednak sam przez się jest prostym bardzo i bywa naśladowany w przemyśle sztucznie przy użyciu strumienia piasku poruszanego miechem do matowania szkła.

Wszechswiat-przed-100-laty, 126-134