SKUPIENIEC LIPOWY OXYCARENUS LAVATERAE (FABRICIUS, 1787) NOWY INWAZYJNY PLUSKWIAK NA LIPACH W KRAKOWIE
Kosibowicz, Skupieniec lipowy

Słowa kluczowe

pluskwiaki
skupieniec lipowy
Oxycarenus lavaterae
gatunki inwazyjne

Abstrakt

Pluskwiak należy do podrzędu pluskwiaków różnoskrzydłych i rodziny Oxycarenidae. Owad wyróżnia się spośród innych przedstawicieli rodzaju w Europie największymi rozmiarami ciała (4,8 – 6,0 mm), czerwoną nasadą półpokryw, jednolicie czarnym przedpleczem, głową i czułkami oraz bezbarwną i przezroczystą błonką półpokryw.

Kosibowicz, Skupieniec lipowy