Co wiedzieliśmy o planktonie słodkowodnym 113 lat temu?
Wszechsiwat przed 100laty

Słowa kluczowe

plankton
flora i fauna planktonu

Abstrakt

Badania nad florą i fauną planktonu stanowią wogóle dorobek ostatnich czasów. Zaledwie ku końcowi ubiegłego wieku zaczęto bliżej poznawać te organizmy, przystosowane do biernego unoszenia się w wodzie a zamieszkujące zarówno morza, jak i zbiorniki wód słodkich.

Wszechsiwat przed 100laty