WPŁYW SILDENAFILU I KWASU GIBERELINOWEGO NA KIEŁKOWANIE ZIARNIAKÓW JĘCZMIENIA ZWYCZAJNEGO (HORDEUM VULGARE L.)
Bereda, Wplyw sildenafilu...

Słowa kluczowe

sildenafil
jęczmień zwyczajny
Hordeum vulgare L.

Abstrakt

Celem badań było przeanalizowanie wpływu sildenafilu na kiełkowanie ziarników jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.) W przeprowadzonym eksperymencie analizowano wpływ 0,1 μM i 10 μM roztworu sildenafilu i kwasu giberelinowego na siłę i średni czas kiełkowania ziarniaków jęczmienia zwyczajnego. Ziarniaki umieszczono na pożywkach ½ MS (Murashige & Skoog), zawierających roztwory sildenafilu w DMSO (dimetylosulfotlenku) oraz kwas giberelinowy w stężeniu 5 · 10 -5 mol · dm -3. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowanie sildenafilu w stężeniu 0,1 μM znacznie zwiększa siłę kiełkowania oraz skraca średni czas kiełkowania. Jednakże nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w średnim czasie kiełkowania pomiędzy  zastosowanymi stężeniami sildenafilu 0,1 μM i 10 μM.
Bereda, Wplyw sildenafilu...