INA SPERL, WILDOBST. SCHLEHE, HAGENBUTTE UND CO. FÜR MEINEN GARTEN (DZIKIE OWOCE. ŚLIWA TARNINA, DZIKA RÓŻA I IN. DLA MOJEGO OGRODU)
Kosmicki, Ina Sperl, Dzikie owoce

Słowa kluczowe

ogrodnictwo
dzikie owoce
Ina Sperl

Abstrakt

Owoce odgrywają ważną rolę w wyżywieniu człowieka. Obok powszechnie znanych gatunków owoców, dostępnych w supermarketach, występują też tzw. dzikie owoce (niem. Wildobst). W przypadku „dzikich owoców” chodzi o takie rośliny owocowe, które rozwinęły się bez ludzkiego udziału. Pojęcie „dzikich owoców” obejmuje zarówno „czyste” dzikie formy, jak też odmiany, które zostały – w niewielkim stopniu – zmienione pod względem uprawowym i genetycznym.
Kosmicki, Ina Sperl, Dzikie owoce