Aktualności COVID-19 – wariant Delta groźny dla niezaszczepionych (z postscriptum o wariancie Omikron i fałszywych certyfikatach)
B. Płytycz, Aktualności COVID-19

Słowa kluczowe

COVID-19
SARS-COV-2
IV fala pandemii COVID-19
wariant Delta
wariant Omikron

Abstrakt

Od początku pandemii COVID-19, wywołujący ją koronawirus SARS-CoV-2 zmienia się (mutuje), co prowadzi do pojawiania się kolejnych wariantów. Na przełomie lat 2020/2021 w Europie rozprzestrzenił się wariant Alfa, bardziej zaraźliwy od „dzikiego” wirusa z Wuhan. Obecnie dominuje wariant Delta, uważany za najgroźniejszy z dotychczasowych, powodujący wśród niezaszczepionych ciężką chorobę i wyższą śmiertelność nawet wśród młodszych osób. Aby powstrzymać transmisję wirusa trzeba się szczepić, utrzymywać dystans społeczny i higienę rąk oraz nosić maseczki, co redukuje ryzyko ciężkiej choroby i hospitalizacji.

B. Płytycz, Aktualności COVID-19