IGNACY DOMEYKO 1802-1889
M.Smiałowska, M.Kosek, I. Domeyko, 144-147

Słowa kluczowe

Ignacy Domeyko
górnictwo

Abstrakt

Ignacy Domeyko herbu Dangiel – wielki polski uczony, geograf, geolog, inżynier górnictwa, meteorolog, badacz, sławny, szanowany i ceniony w Ameryce Południowej Polak, zaś w szczególności zasłynął w Chile, gdzie rozwinął nowoczesne górnictwo. Urodził się 31 lipca 1802 r. w Niedźwiadce Wielkiej w województwie nowogródzkim, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Jego ojciec Hipolit był prezesem Sądu ziemskiego, matka Karolina z Ancutów była ciotką Maryli Wereszczakówny, wielkiej miłości polskiego wieszcza Adama Mickiewicza.

M.Smiałowska, M.Kosek, I. Domeyko, 144-147