ZABURZENIA DWUBIEGUNOWE – CHOROBA LUDZI KREATYWNYCH
Dominika Dudek, Zaburzenia dwubiegunowe, 24-27

Słowa kluczowe

zaburzenia kreatywności
choroba dwubiegunowa
ChAD

Abstrakt

Znaczna ilość badań wykazuje związek pomiędzy fenomenologią kreatywności i zaburzeń nastroju, zwłaszcza o typie dwubiegunowym. Badania wykazały podobieństwo pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) i członków ich rodzin do osób twórczych pod względem wielu cech. Również analizy biograficzne wskazują na częstsze występowanie zaburzeń afektywnych u osób twórczych, co w wielu wypadkach prowadzi do najbardziej tragicznej konsekwencji jaką jest śmierć samobójcza.

Dominika Dudek, Zaburzenia dwubiegunowe, 24-27