GORĄCE ROŚLINY

Słowa kluczowe

termogeneza roślin
Dieffenbachia aurantiaca
Kostaryka

Abstrakt

Wiele gatunków roślin przywabia zapylaczy (głównie chrząszcze) generując ciepło w obrębie kwiatów, które sprzyja rozchodzeniu się substancji zapachowych i stanowi atrakcję dla owadów. Strategia termogenezy występuje u sagowców (Cycadales), magnoliowców (Magnoliales), bukietnic (Rafflesia sp.), lotosów (Nelumbo sp.), grążeli (Victoria sp.) i u wielu gatunków obrazkowatych (Araceae). Niektóre gatunki są homeotermiczne: potrafią przez długi czas utrzymywać stałą temperaturę kwiatów przy zmiennej temperaturze otoczenia. Podczas kursu terenowego ekologii tropikalnej UJ w Kostaryce zaobserwowano zjawisko termogenezy i dokonano pomiarów zmian temperatury i tempa metabolizmu u gatunku Dieffenbachia aurantiaca (Araceae). Temperatura kwiatostanu wzrasta o ok. 6°C, tempo metabolizmu (konsumpcji O2 i wydalania CO2) średnio wzrasta około pięciokrotnie, maksymalne tempo wydzielania ciepła przez kwiatostan D. aurantiaca wynosi średnio 0,25 W.