CIEKAWSZE GATUNKI ROŚLIN Z OKOLIC DĘBICY NA PODKARPACIU

Abstrakt

W ostatnim, ubiegłorocznym numerze – Wszechświat, t. 118, nr 10–12/2017 przedstawiłem wraz z krótką charakterystyką kilka ciekawszych gatunków grzybów, stwierdzonych w dębickich lasach. Obecnie chciałbym zaprezentować
ciekawsze gatunki roślin, roślin prawnie chronionych, rzadkich lub po prostu ciekawych.

Andrzej Trzeciak, Gatunki roslin z okolic Debicy, 69-72