POGODOWE ANOMALIE I ICH SKUTKI W PRZYRODZIE

Słowa kluczowe

anomalie pogodowe
zaburzenia cyklu życiowego

Abstrakt

Coraz częstsze zakłócenia pogodowe wywołują negatywne skutki w przyrodzie, między innymi zaburzenia w cyklach życiowych roślin i zwierząt. O niecodziennym spotkaniu z żywym padalcem w grudniu 2015 roku pisałam w czasopismie Wszechświat (Wszechświat, tom 117, nr 1–3/2016).