Czy muszka owocowa pomoże wyleczyć chorobę Parkinsona?

Słowa kluczowe

Drosophila
neurodegeneracja
Parkinson
Alzheimer
model

Abstrakt

Choroby neurodegeneracyjne, mimo wielu dekad prowadzonych nad nimi badań, ciągle pozostają trudnym dla nauki tematem. Jakie mechanizmy leżą u ich podłoża? Co można wskazać jako czynniki zwiększające ryzyko zachorowania? Jakie substancje mogą wpływać na przebieg choroby? Z pomocą na te oraz inne związane z tym zagadnieniem pytania przychodzi organizm modelowy, jakim jest muszka owocówka. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele nauka zawdzięcza badaniom prowadzonym na tym owadzie. Ze względu na swoją budowę oraz fizjologię otwiera on przed naukowcami wiele możliwości w zakresie modelowania oraz obrazowania neurodegeneracji. Dokładne poznanie genomu tego gatunku wraz z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej pozwoliło na wywoływanie u niego objawów najpowszechniejszych schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona oraz choroba Alzheimera. Dobrze rozwinięte metody znakowania konkretnych komórek muszki umożliwiają precyzyjną analizę przebiegu danego zaburzenia, jak również ocenę wpływu czynników zewnętrznych, takich jak pestycydy, na jego progresję.