Leki stosowane w COVID-19: wczoraj, dziś, jutro

Słowa kluczowe

COVID-19
SARS-CoV-2
neutralizujące przeciwciała monoklonalne
leki przeciwwirusowe
leki immunomodulujące

Abstrakt

W grudniu 2019 roku, w chińskim mieście Wuhan, pojawiły się pierwsze doniesienia o przypadkach ciężkiego zapalenia płuc o nieznanej etiologii. Po miesiącu intensywnych badań udało się zidentyfikować czynnik odpowiedzialny za zakażenie. Jest to SARS-CoV-2, nowy przedstawiciel rodziny koronawirusów, a chorobę, którą wywołuje, określono mianem COVID-19. W większości przypadków COVID-19 ma łagodny przebieg, a stadium ciężkie lub krytyczne wymagające hospitalizacji stwierdza się u około 20% pacjentów. W artykule opisano podstawowe leki stosowane w terapii COVID-19, zarówno te, które były wykorzystywane na początku pandemii, ale zostały wycofane z powodu niskiej skuteczności, jak również nową generację związków i przeciwciał monoklonalnych dopuszczonych do lecznictwa przez odpowiednie agencje (np. FDA, EMA) i rekomendowanych przez WHO. Ponadto podano przykłady związków zarejestrowanych do leczenia innych jednostek chorobowych, które są obecnie badane pod kątem możliwości ich wykorzystania w terapii COVID-19.