Wrzućcie na wozy swoich umarłych... Sposoby zapobiegania czarnej śmierci w dawnym Krakowie według Sebastiana Petrycego

Słowa kluczowe

epidemia
dżuma
czarna śmierć
Kraków

Abstrakt

Praca ma na celu przybliżenie sposobów, z jakimi mieszkańcy Krakowa przed wiekami radzili sobie z epidemiami dżumy. Szczególną uwagę zwraca się na Sebastiana Petrycego i jego prace, w których zalecał różnego rodzaju środki, zarówno zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby, jak i zwalczanie jej objawów.