Miłe złego początki – krótka historia kiły

Słowa kluczowe

epidemia
kiła
materiał osteologiczny

Abstrakt

Analiza rozprzestrzenia się chorób zakaźnych w przeszłości dostarcza pośrednio bardzo wielu informacji na temat migracji oraz trybu życia ludności historycznych. Pozwala ocenić ich stan wiedzy medycznej oraz poziom higieny. W tej kwestii bardzo przydatne są badania szczątków kostnych, które często przynoszą więcej informacji niż źródła piśmiennicze. Pokazują też jak przedstawia się obraz kliniczny nieleczonej choroby. Celem pracy jest przybliżenie historii kiły oraz zmian, jakie wywołuje w organizmie. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany wywołane przez te choroby, które można zaobserwować w materiale osteologicznym. 
Najczęściej infekowaną kością jest kość piszczelowa i w wyniku tego tworzy się kość o przekroju szabli. Widoczne są również zmiany w obrębie innych kości, głównie obojczyka oraz kręgosłupa. Wraz z rozwojem choroby następuje osteoliza kości. Zmiany związane z kiłą można także zaobserwować na czaszce. Kiła wrodzona cechuje się zmianami w obrębie kości czaszki, a także wygiętymi trzonami kości długich czy obojczykami. Obserwowane są także zmiany w uzębieniu.