Rola dwuetapowego rozsiewania nasion w odnowieniu lasu: czy wysokość ma znaczenie?

Słowa kluczowe

diplochoria
gryzonie
limba
dyspersja nasion

Abstrakt

Rozsiewanie nasion przez zwierzęta ma kluczowe znaczenie w odnowieniu lasu. Czasem jednak cały ten proces przebiega dwuetapowo, gdzie dwa różne gatunki nasionożerców biorą udział w roznoszeniu nasion. Nasionożerne gryzonie mogą odgrywać ważną rolę w interakcji między sosną limbą (Pinus cembra) a orzechówką zwyczajną (Nucifraga caryocatactes), wykradając nasiona zakopane wcześniej przez orzechówkę. Rola ta jednak jest niejednoznaczna i może się zmieniać wraz z wysokością n.p.m. oraz zmieniającą się liczebnością gryzoni. Jednak wraz z ocieplającym się klimatem populacje gryzoni przesuwają zasięg swojego występowania ku wyższym partiom gór, co może mieć konsekwencje w odnawianiu się górskich gatunków drzew i przesuwaniu się granicy lasu. W prowadzonym przeze mnie projekcie zamierzam zbadać przedstawione zagadnienia.