MRÓWKOJAD CZTEROPALCZASTY (MYRMECOPHAGA TAMANDUA)

Słowa kluczowe

bezzębne
mrówkojad
Ameryka Południowa fauna

Abstrakt

W rzędzie Bezzębnych (Edentata) objęli uczeni mała liczbę zwierząt pozbawionych albo zupełnie zębów lub posiadających jedynie zęby trzonowe. Stanowią one dzisiaj pozostałość niejako po bardzo rospowszechnionej i starej grupie, której szczątki napotykają się tu i owdzie na starym i nowym lądzie. Pancerniki (Dasypus), mrówkojady (Myrmecophaga i Orycteropus), łuskowce (Manis) i leniwce (Bradypus i Cholepus) stanowią dziś jedynych przedstawicieli rzędu Bezzębnych, z których Orycteropus i Manis zamieszkują Afrykę Południową, pozostałe zaś właściwe są lądowi Południowej Ameryki.