STARZENIE A DŁUGOWIECZNOŚĆ
Ewa L. Gregoraszczuk, Starzenie a dlugowiecznosc, 260-266

Słowa kluczowe

starzenie się
zdrowie
choroby przewlekłe
szlak sygnałowy insuliny
kinaza mTOR

Abstrakt

Badania nad biologią starzenia prowadzone są w celu zrozumienia podstawowych mechanizmów starzenia i maja na celu przedłużenie okresu wolnego od chorób przewlekłych i niepełnosprawności. Starzenie obejmuje liczne procesy molekularne, które są modulowane przez parametry genetyczne i środowiskowe. Przynajmniej część z mechanizmów starzenia występuje zarówno u gatunków eukariotycznych, np. drożdży, jak i myszy, a także ludzi. Ostatnim przełomem w badaniach związanych ze starzeniem było zidentyfikowanie konserwatywnych czynników długowieczności, takich jak szlak sygnałowy insuliny oraz kinaza mTOR. Badania sugerują te ścieżki jako pierwsze w interwencji spowolnienia starzenie się ludzi.

Ewa L. Gregoraszczuk, Starzenie a dlugowiecznosc, 260-266