BIAŁKO ADHEZYJNE ZESPOŁU DOWNA (DSCAM)
Katarzyna Stachowicz, Bialko adhezyjne, 280-286

Słowa kluczowe

Białko adhezyjne
zespół Downa
DSCAM
adhezyna
Drosophila melanogaster
Mus muculus
plastyczność synaptyczna

Abstrakt

Białko adhezyjne zespołu Downa (DSCAM) należy do jednego z największych białek nadrodziny immunoglobulinowej (z ang. IgSF). Adhezyny są białkami błonowymi. Ich zaangażowanie w interakcje komórka-komórka oraz komórka-przestrzeń pozakomórkowa została udokumentowana. Nadekspresję DSCAMu znaleziono u osób z trisomią 21, znaną jako Zespół Downa. Obecnie naukowcy próbują zrozumieć rolę DSCAMu w komunikacji komórkowej na podstawie badań, zarówno u Drosophila melanogaster, Mus muculus jak i rolę DSCAMu w plastyczności synaptycznej.

Katarzyna Stachowicz, Bialko adhezyjne, 280-286