CIEKAWSZE GATUNKI GRZYBÓW Z OKOLIC DĘBICY NA PODKARPACIU
Andrzej Trzeciak, Ciekawsze gatunki grzybow, 289-292

Słowa kluczowe

Dębica
grzyby
buczyna karpacka
grądy
łęg
Obszar Natura 2000

Abstrakt

Przełom lata i jesieni 2017 roku to masowe wręcz wysypy grzybów jadalnych, ale równocześnie też niejadalnych i trujących. Okolice Dębicy to lasy liściaste w postaci żyznej buczyny karpackiej z fragmentami grądów subkontynentalnych,
uzupełnione łęgami w wilgotnych miejscach. Lasy te ze względu na wartość przyrodniczą, jaką stanowią, zostały objęte ochroną w ramach Obszaru Natura 2000 „Las nad Braciejową”, gdzie stwierdzono również kilka gatunków owadów z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Andrzej Trzeciak, Ciekawsze gatunki grzybow, 289-292