FOSFORESCENCYJA W PAŃSTWIE ROŚLINNEM według p. Ludwika Crie
Wszechswiat-przed-100-laty

Słowa kluczowe

fosforescencja
światło fosforyczne

Abstrakt

Świecenie fosforyczne zauważono przynajmniej u 12 roślin jawnokwiatowych i 15 skrytokwiatowych. Od dawna znana jest fosforescencyja kwiatów: Pyrethrum inodorum, Tuberózy i Pandanusa, jak niemniej Nagietka (Calendula) i Nasturcyi
(Tropaeolum), w której widzieliśmy przed kilku laty w lecie podczas burzy światło fosforyczne, wydobywające się z kwiatów.

Wszechswiat-przed-100-laty