JUBILEUSZOWE 50. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE, KIELCE–CHĘCINY 20–23.10.2016
Elzbieta Dumnicka, Wojciech Wroblewski, 50 Sympozjum Speleologiczne, 320-322

Słowa kluczowe

speleologia
sympozjum spreleologiczne
Kielce

Abstrakt

Sympozja Speleologiczne to interdyscyplinarne spotkania badaczy środowiska podziemnego oraz eksploratorów jaskiń. W dniach 20–23 października 2016 r. w Kielcach i w Chęcinach odbyło się już 50.

Elzbieta Dumnicka, Wojciech Wroblewski, 50 Sympozjum Speleologiczne, 320-322