DNA MOCZANOWA JAKO PRZYKŁAD CHOROBY AUTOZAPALNEJ
Nikola Witkowska, Magdalena Chadzinska, Dna moczanowa, 172-177

Słowa kluczowe

Dna moczanowa
schorzenia przewlekłe
kwas moczowy
choroba autozapalna
inflamasom
enzym
cytokina

Abstrakt

Dna moczanowa jest obecnie coraz częściej występującą chorobą, która dotyka szczególnie mężczyzn. W tym przewlekłym schorzeniu u pacjenta stwierdza się wysokie stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi, a sole tego kwasu odkładają się w stawach w postaci kryształków powodując ucisk i dotkliwy ból. Dna moczanowa jest chorobą autozapalną, ponieważ nagromadzenie w ognisku zapalnym kryształów moczanu sodu, zostaje rozpoznane przez obecne w tkance leukocyty. Powoduje to inicjację nasilonej reakcji zapalnej, napływ do ogniska zapalenia neutrofili i makrofagów. Ważnym elementem aktywacji tych komórek jest tworzenie inflamasomu czyli multimerycznego kompleksu białkowego aktywującego kaspazę 1. Enzym ten zaangażowany jest w przekształcanie nieaktywnej formy prozapalnej interleukiny-1β do jej formy aktywnej. Cytokina ta łącząc się ze swoim receptorem IL-1R aktywuje kolejne etapy zapalenia. Dlatego też nowoczesne terapie dny moczanowej opierają się lub winny się opierać na hamowaniu aktywności inflamasomu i/lub IL-1b.

Nikola Witkowska, Magdalena Chadzinska, Dna moczanowa, 172-177