ZIOŁO, KTÓRE LECZY
Jakub Mlost, Magdalena Kostrzewa, Katarzyna Starowicz,Ziolo ktore leczy, 5-13

Słowa kluczowe

Cannabis
medycyna
konopie
THC
układ endokanabinoidowy
mózg
układ nerwowy

Abstrakt

Początki stosowania Cannabis sativa w celach leczniczych sięga kilka tysięcy lat wstecz. Konopie były stosowane m.in. w leczeniu ran, oparzeń, wrzodów oraz bólu. Pomimo długiej historii zastosowań medycznych, dopiero początki lat 60 XX wieku przyniosły wiedzę na temat terapeutycznego składnika, czyli substancji zawartej w Cannabis sativa – Δ9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC). Odkrycie izraelskiego naukowca, profesora Raphaela Mechoulama zapoczątkowało szereg badań naukowych, które zaowocowały odkryciem i dokładnym opisaniem układu endokanabinoidowego. Szerokie rozpowszechnienie receptorów kanabinoidowych w ludzkim organizmie ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego sprawia, iż układ ten odgrywa ważną rolę w modulowaniu wielu procesów fizjologicznych. W ostatnich latach podkreśla się przeciwbólowy potencjał kanabinoidów, jednocześnie związki te budzą wiele kontrowersji dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w klinice. Nowatorskim podejściem terapeutycznym jest możliwość modulacji aktywności endokanabinoiów poprzez regulację ich syntezy i/lub degradacji oraz działanie na kilka celów molekularnych
jednocześnie. Pomimo rosnącej ilości badań oraz wiedzy na temat kanabinoidów ich potencjał terapeutyczny jest wciąż niedoceniany.

Jakub Mlost, Magdalena Kostrzewa, Katarzyna Starowicz,Ziolo ktore leczy, 5-13