UZALEŻNIENIA OPIOIDOWE, MECHANIZMY, TERAPIA
Ryszard Przewlocki, Uzaleznienia opioidowe, 28-33

Słowa kluczowe

Opioidy
leki
uzależniena
mózg
układ nagrody

Abstrakt

Opioidy są silnym lekami przeciwbólowymi w chronicznym bólu. Stosowanie tych leków ograniczają różne efekty niepożądane, w szczególności efekty nagradzające i uzależniające. Uzależnienie jest przewlekłą, nawracającą chorobą mózgu. Opioidy wywołują w mózgu neuroadaptacje na poziomie komórkowym i molekularnym, co prowadzi do zmian plastyczności synaptycznej i przebudowy układu nagrody. Te zmiany zależą od czynników genetycznych i środowiskowych. Możliwości leczenia uzależnienia od opioidów są ograniczone i dlatego niezbędne są postępy w neurobiologicznych badaniach podstawowych, co ma zasadnicze znaczenie dla lepszego zrozumienia i leczenia tej choroby.

Ryszard Przewlocki, Uzaleznienia opioidowe, 28-33