ZWIERZĘCE MODELE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
Zofia Mijakowska i Katarzyna Radwanska, Zwierzece modele uzaleznienia od alkoholu, 46-53

Słowa kluczowe

ZWIERZĘCE MODELE UZALEŻNIENIA
mózg
choroby psychiczne
behawioryzm

Abstrakt

Do niedawna większość badań nad biologicznym podłożem uzależnień prowadzonych na zwierzętach skupiała się na jednym, wybranym aspekcie zachowania związanego z zażywaniem substancji uzależniającej. W ostatnich latach pojawiły się dwa kompleksowe, tzn. uwzględniające różne aspekty choroby, zwierzęce modele uzależnienia. W pracy tej wyjaśniamy, z czego wynika konieczność stosowania modeli zwierzęcych w badaniach nad biologicznymi przyczynami chorób psychicznych. Następnie przedstawiamy podstawowe informacje na temat tradycyjnych metod badania mózgowego podłoża zachowań związanych z uzależnieniem na zwierzętach. Potem omawiamy kompleksowe modele uzależnień, w tym model stosowany w naszym laboratorium. Na koniec przedstawiamy wyniki prowadzonych przy użyciu tego modelu badań eksperymentalnych nad biologicznym podłożem uzależnienia od alkoholu.

Zofia Mijakowska i Katarzyna Radwanska, Zwierzece modele uzaleznienia od alkoholu, 46-53