EWOLUCJA – …NAJWZNIOŚLEJSZE ZJAWISKO, JAKIE MOŻEMY POJĄĆ…
Maciej Bobrowski, Ewolucja, 62-74

Słowa kluczowe

Ewolucja
biologia ewolucyjna
neodarwinizm

Abstrakt

Ewolucja powszechnie jest kojarzona z brytyjskim XIX wiecznym przyrodnikiem Karolem Darwinem. W swojej książce „O powstawaniu gatunków…” opisał on proces kształtowania się życia na ziemi poprzez stopniowe zmiany, których przyczyną było działanie doboru naturalnego oraz pochodzenie żywych stworzeń od jednego przodka. 150 lat temu (mniej więcej tyle czasu upłynęło od pierwszego wydania dzieła Darwina) tezy przedstawione w książce miały wiele niedoskonałości (czego świadom był sam autor), przez co nie brakowało pretekstów do dyskredytowania jej przez przeciwników, którzy uważali, że może ona się okazać, końcem wiary i moralności. Dzisiaj biologia ewolucyjna potrafi już odpowiedzieć na wiele zarzutów dotyczących ewolucji i choć wiele pytań pozostaje jeszcze bez odpowiedzi, to sam proces ewolucji i pochodzenie od wspólnego przodka (pierwotnej, wspólnej populacji) jest już raczej swoistym aksjomatem. Mimo to linia frontu w konflikcie między zwolennikami tej wersji historii naturalnej a jej przeciwnikami wydaje się tkwić w tym samym miejscu. Dyskusja taka dostarcza ciekawego materiału do napisania artykułu w oparciu o treści
zawarte w książce „ Zbadaj Ewolucję – argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi”. Przeciwnicy ewolucji uderzają niezmiennie w te same punkty – niepełność materiału kopalnego oraz błędy w ich interpretacji, trudności z wyjaśnieniem przyczyn homologii anatomicznej oraz molekularnej, niejasność informacji, których dostarcza biogeografia oraz trudna do ocenienia rola, jaką pełnią mutacje w powiększaniu zmienności wewnątrzpopulacyjnej i później także rola doboru naturalnego.

Maciej Bobrowski, Ewolucja, 62-74