MAŁA RYBKA – WIELKIE WYZWANIA
Piotr Jan Korzeniowski, Malgorzata Wiweger, MAŁA RYBKA – WIELKIE WYZWANIA, 255-262

Słowa kluczowe

biomedycyna
modele zwierzęce
danio pręgowany
genetyka
farmakodynamika
behawior

Abstrakt

Dynamiczny rozwój badań biomedycznych narzucił konieczność poszukiwania nowych modeli zwierzęcych, pozwalających na dokładniejsze poznanie złożonych procesów fizjologicznych i patologicznych. Jednym z takich modeli jest danio pręgowany (Danio rerio, ang. zebrafish). Ta niepozorna ryba wyznaczyła nowe trendy w badaniach z zakresu genetyki i rozwoju, farmakodynamiki, toksykologii, kontroli środowiska, behawioru itp., stwarzając szansę na znalezienie nowych dróg w leczeniu różnych chorób. Pomimo pozornej prostoty hodowla i przeprowadzenie badań z wykorzystaniem tego organizmu niesie za sobą szereg wyzwań, z którymi warto się zmierzyć.

Piotr Jan Korzeniowski, Malgorzata Wiweger, MAŁA RYBKA – WIELKIE WYZWANIA, 255-262