OKIEM RYBY – NOWE SPOJRZENIE NA ROZWÓJ SIECI NEURONALNYCH I CHOROBY NEUROROZWOJOWE
Magdalena Kedra, Jacek Jaworski, Justyna Zmorzynska, Okiem ryby, 270-277

Słowa kluczowe

Komórki nerwowe
układ nerwowy
sieci neuronalne
modele badawcze
danio pręgowany

Abstrakt

Komórki nerwowe, będące podstawową jednostką funkcjonalną układu nerwowego, łączą się we współpracujące zespoły, zwane sieciami neuronalnymi. Ich powstawanie jest złożonym i ściśle kontrolowanym procesem, który dopiero od niedawna możemy badać równocześnie na wielu poziomach w żywych organizmach dzięki postępowi technicznemu i zastosowaniu nowych modeli badawczych. Dobrym przykładem takiego modelu jest rozwijająca się siatkówka oka Danio pręgowanego, małej słodkowodnej ryby powszechnie wykorzystywanej w badaniach biologii rozwoju. Zaburzenia rozwoju sieci neuronalnych stanowią ważną przyczynę chorób neurorozwojowych. Dlatego coraz częściej Danio pręgowany jest wykorzystywany do badań nad podłożem komórkowym tych chorób. Niniejszy artykuł omawia przykłady nowych informacji, jakie uzyskano na temat prawidłowego i patologicznego rozwoju sieci neuronalnych studiując siatkówkę oka Danio pręgowanego.

Magdalena Kedra, Jacek Jaworski, Justyna Zmorzynska, Okiem ryby, 270-277