MEDYTACJA A MÓZG
Magdalena Popiela, Medytacja a mozg, 214-219

Słowa kluczowe

mózg
neuronauka
medytacja
zastosowania kliniczne medytacji

Abstrakt

W artykule staram się przybliżyć tematykę medytacji oraz spojrzeć na nią z punktu widzenia współczesnej neuronauki, oddzielając wiedzę potoczną od rzetelnych informacji zebranych na drodze wnikliwych analiz i badań naukowców. Główna część tekstu opisuje specyficzne mechanizmy zachodzące w mózgu podczas stanów medytacyjnych. Ponadto staram się dociec jakich skutków krótko- bądź długoterminowych można oczekiwać pod wpływem medytowania. Przytoczone zostają również przykłady zastosowań klinicznych tej metody.

Magdalena Popiela, Medytacja a mozg, 214-219