III KAMPUS UJ NA MIOCEŃSKIM MORZU
Katarzyna Plonka, III Kampus UJ, 219-225

Słowa kluczowe

Kampus UJ
miocen
ocean Paratetydy

Abstrakt

Od kilkunastu lat w Krakowie powstaje Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowe budynki znajdują się w dzielnicy VIII Dębniki, w pobliżu osiedla Ruczaj. W 2015 r. na etapie budowy znajdował się nowy Instytut Nauk Geologicznych. Przy okazji wykopów pod fundamenty, pod niewielkiej miąższości pokrywą gleby, odsłonięte zostały skały ilaste – czyli skały osadowe zawierające ponad 50% ziaren o średnicy nieprzekraczającej 0,01 mm. Skały te powstały kilkanaście milionów lat temu w miocenie, w oceanie Paratetydy, który obejmował swym zasięgiem teren Krakowa.

Katarzyna Plonka, III Kampus UJ, 219-225