OBSERWACJA PONAD 110 MM ŻABY TRAWNEJ RANA TEMPORARIA LINNAEUS, 1758 W POLSCE
Mikolaj Kaczmarski,Obserwacja zaby trawnej, 228-229

Słowa kluczowe

Żaba trawna
Rana temporaria L.

Abstrakt

Żaba trawna (Rana temporaria L.) występuje pospolicie w całej Polsce [1, 4, 8], jednak w ostatnim czasie obserwuje się spadek liczebności populacji [10], co prawdopodobnie związane jest z postępującą urbanizacją i zanieczyszczeniem środowiska. Jest eurotypowym gatunkiem zasiedlającym tereny od wybrzeży morskich do ponad 2700 m n.p.m., o zasięgu rozciągniętym od północnej Hiszpanii po Ural [9].

Mikolaj Kaczmarski,Obserwacja zaby trawnej, 228-229