Dziwoląg, AS. Nowa ryba (Eurypharynx pelecanoides Vaillant)
Wszechswiat-przed-100-laty, 232-239

Słowa kluczowe

Eurypharynx pelecanoides Vaillant

Abstrakt

Podczas jednej z wypraw Travailleuraa złowiono w oceanie Atlantyckim na głębokości 2300 metrów, pomiędzy brzegami państwa Marokańskiego i wyspami Kanaryjskiemi, osobliwą, rybę, tak szczególnych kształtów i dziwacznéj budowy, że nie ma sobie pokrewnéj w całéj gromadzie ryb.

Wszechswiat-przed-100-laty, 232-239