ZWIERZĘTA JAKO ARCHITEKCI
Maria Olszowska, Zwierzeta jako architekci, 240-243

Słowa kluczowe

konstrukcje zwierzęce
Architektoniczny zwierzęcy zmysł

Abstrakt

W trakcie swojego życia zwierzęta tworzą zadziwiające i pomysłowe konstrukcje. Architektoniczny zwierzęcy zmysł jest dziełem ewolucji, wynikającym z wrodzonej potrzeby zachowań zmierzających do przetrwania gatunku. W przyrodzie często spotykamy ślady ich działalności. Wspaniali konstruktorzy, murarze, grabarze, tkacze budują swoje mieszkania, by mieć schronienie, miejsce do rozrodu, wychowywania młodych, a często też do polowania na inne zwierzęta.

Maria Olszowska, Zwierzeta jako architekci, 240-243