ODKRYCIE NOWEGO HETEROTROFICZNEGO KRYPTOFITA – HEMIARMA MARINA
Lukaszek, Odkrycie nowego kryptofita, 140-141

Słowa kluczowe

Kryptofity
glony

Abstrakt

Kryptofity (kryptoprotisty lub kryptomonady) są relatywnie małą grupą jednokomórkowych glonów, lecz ważną z punktu widzenia ekologicznego i ewolucyjnego. Występują one zarówno w wodach słodkich, słonawych, jak i słonych, w różnych typach zbiorników wodnych na całym świecie. Kryptofity charakteryzują się asymetrycznym kształtem komórki, mitochondriami z płaskimi grzebieniami mitochondrialnymi oraz organellami zwanymi trychocystami. Dzielą się one na dwie klasy: Cryptophyceae i Goniomonadea.

Lukaszek, Odkrycie nowego kryptofita, 140-141