WITOLD ZGLENICKI (1850–1904) – PREKURSOR PODMORSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO
Graniczny, Witold Zglenicki, 152-155

Słowa kluczowe

Witold Zglenicki
inżynieria górnicza

Abstrakt

Witold Zglenicki urodził się 6 stycznia 1850 roku we wsi Wargawa Stara koło Kutna, znajdującej się obecnie w województwie łódzkim w gminie Witonia. Mazowiecka rodzina Zglenickich legitymowała się drobnoszlacheckim pochodzeniem. Posługiwała się herbem Prus II, nazywanym też Wilczekosami. Był inżynierem górnictwa. Dzisiaj zajmuje poczesne miejsce wśród szeregu wybitnych Polaków drugiej połowy XIX wieku, ponieważ był nie tylko odkrywcą złóż i pionierem wydobywania ropy z dna morskiego, wynalazcą aparatu do pomiaru odchyleń i krzywizn otworów wiertniczych, ale również darczyńcą fundacji na rzecz rozwoju polskiej kultury i nauki.

Graniczny, Witold Zglenicki, 152-155