Dick Visser: Asian Pitvipers. Breeding Experience & Wildlife
Sura, Dick Visser Asian Pitvipers. Breeding Experience, 169-170

Słowa kluczowe

Dick Visser
monografia o azjatyckich przedstawicielach podrodziny Crotalinae

Abstrakt

Niedawno ukazała się ciekawa monografia o azjatyckich przedstawicielach podrodziny Crotalinae. Co prawda literatura dotycząca tych węży jest bardzo bogata, jednak nie było do tej pory poradnika tak szeroko omawiającego ich hodowlę. Autorem jest Holender, będący jednym z pierwszych Europejczyków, którzy regularnie zaczęli je rozmnażać. Książka zaczyna się nietypowo w porównaniu z innymi pozycjami wydawanymi przez Chimairę, ponieważ autor opisuje tu historię swojego życia.

Sura, Dick Visser Asian Pitvipers. Breeding Experience, 169-170