TLENEK AZOTU, KOMÓRKI KOŚCI I ICH UMIERANIE
Szewczyk, Tylko, Tlenek azotu, 182-187

Słowa kluczowe

tlenek azotu
komórki kości
śmierć komórki
apoptoza
DNA

Abstrakt

Śmierć komórek towarzyszy wszystkim organizmom wielokomórkowym przez całe życie, począwszy od wczesnych etapów rozwoju, na starości skończywszy. W okresie embrionalnym można obserwować masowe umieranie komórek podczas kształtowania się palców dłoni i stóp płodu oraz tworzenia układu nerwowego. W młodzieńczym i dorosłym życiu obserwujemy śmierć limfocytów systemu odporności, komórek endometrium macicy, a także komórek, które zostały zainfekowane przez wirusy lub uległy uszkodzeniu.

Szewczyk, Tylko, Tlenek azotu, 182-187