„JAK TO ZE LNEM BYŁO”
Karczmarczuk, Len, 187-190

Słowa kluczowe

len
płótno
tkaniny
nasiona lnu
terapia

Abstrakt

Rodzaj len (Linum) z rodziny lnowatych (Linaceae) obejmuje około 200 gatunków egzystujących w różnych ciepłych połaciach naszej planety.

Karczmarczuk, Len, 187-190