OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „POLICHTY”
Kwasniewicz, Zawartka, Gal, Guzik, Osrodek Polichty, 201-203

Słowa kluczowe

park krajobrazowy
Polichty
flora
fauna
Małopolska

Abstrakt

Jednym z głównych zadań parków krajobrazowych jest prowadzenie działalności edukacyjnej – promującej walory przyrodnicze najbliższej okolicy, kształtowanie wśród zwiedzających właściwej postawy proekologicznej, a także pokazanie piękna przyrody regionu, w którym park jest zlokalizowany. Zwiedzający mogą poznać wiele chronionych gatunków, a także zespoły roślinne i występujące w nich pospolite zwierzęta.

Kwasniewicz, Zawartka, Gal, Guzik, Osrodek Polichty, 201-203